Gudo Wafu Nishijima

 

Japans Zenmeester, 90 jaar oud en stichter van de Dogen Sangha.
Hij beoefent al meer dan 60 jaar zazen,eerst onder leiding van Meester Kodo Sawaki, en later, na de dood van deze laatste, bij Rempo Niwa Zenji. Niwa Zenji was de algemeen overste van De Soto-school en abt van de Eiheiji-tempel. Nishijima verkreeg de dharma-transmissie van deze laatste.

Net zoals Meester Deshimaru, leidt Meester Nishijima een normaal beroeps- en gezinsleven. Hij is de auteur van een dertigtal werken in het Japans en het Engels, waaronder een integrale vertaling van de Shobogenzo, het monumentale werk van Dogen Zenji, stichter van de Soto-school.

Op dit ogenblik werkt hij aan een japanse en engelse vertaling vanuit het Sanskriet van de Mâdhyamaka-kârikâ (“Verhandeling van het Midden”).
Voor Meester Nishijima bestaat de weg van het geluk en van de vrijheid in de totale inzet van lichaam en geest in de actie van het huidige moment, of dat nu in de stille beoefening van zazen, of in het leven van alledag is.
De weg die hij voorstelt berust op een geweldloos, vrij engagement, ontdaan van alle exotisme en ver weg van eender welke versterving. In feite is het een weg voor de mens van de 21ste eeuw.

 

Interview met Meester Nishijima